Trivselregler

VISA HÄNSYN
Mellan 23.00-07.00 ska det vara tyst och lugnt på campingen så alla kan få god nattsömn. Även på dagtid visar alla hänsyn till sina campinggrannar genom att inte störa med överdrivna ljudnivåer.

RÖKFÖRBUD
Det är inte tillåtet att röka i eller i närheten av någon av våra byggnader, varken servicehuset, stugorna eller bastun.

DJUR
Djur är varmt välkomna till Kramforsviken men ska alltid hållas kopplade för deras egen säkerhet samt av hänsyn till andra människor. Djur får ej vistas i servicehuset eller stugorna. Självklart plockar du även upp efter din sötnos och slänger på avsedd plats.

RENT & FINT
Hjälp oss att hålla campingen ren och fri från skräp. Tänk på att lämna alla gemensamma utrymmen i samma skick som du själv vill finna dem.

SOPOR
Utanför servicehuset finns soptunnor, där får endast hushållsavfall slängas. Grovsopor, farligt avfall och annat tar du till en återvinningsstation.

GRILLNING & ELD
Öppen eld får endast startas i våra fasta eldstäder eller i din egen grill på ben minst 40 cm över marken, engångsgrillar är förbjudet. Du slänger aska och grillkol i kärlet för detta vid servicehuset.

BILKÖRNING
Inom campingområdet kör du i gångfart och har god uppsikt åt alla håll. Tomgång ej tillåtet.